تغییر تعرفه واردات موز در ازای صادرات سیب یا کشمش

پاپ در دیدار ابراهیمی‌ترکمان: با فرهنگ ایران احساس قرابت فراوانی دارم
با مصوبه هیئت وزیران، تعرفه واردات موز در ازای صادرات سیب یا کشمش تغییر کرد.

پاپ در دیدار ابراهیمی‌ترکمان: با فرهنگ ایران احساس قرابت فراوانی دارم