۴۵ خانوار مددجوی شادگانی صاحب مسکن شدند

پاسخ کنایه‌ای معاون روحانی به حدادعادل: انتخابات در ایران هیچ‌وقت شوخی نبوده است
مهر نوشت: مدیر کمیته امداد امام خمینی شادگان گفت: برای رفع مشکل مسکن مددجویان کمیته امداد شهرستان، ۴۵ واحد ساختمانی در اختیار مددجویان قرار گرفت.

پاسخ کنایه‌ای معاون روحانی به حدادعادل: انتخابات در ایران هیچ‌وقت شوخی نبوده است

تلگرام نارنجی