امکان پیش‌بینی و پایش سیل شدید، گردوغبار، آتش‌سوزی و… در فناوری فضایی ایران

پاسخ روابط عمومی شهرزاد به انتقادات وارد بر نمایش «خورشیدهای همیشه»
ایسنا نوشت: مدیرکل سنجش از دور سازمان فضایی ایران از پایش روزانه گردو غبار، وضعیت دریاچه ارومیه و میزان پهنه‌های آبی از سوی این مرکز خبر داد و گفت: بر اساس برآوردهای این مرکز مساحت دریاچه ارومیه در 7 مهر برابر با 1220 کیلومترمربع بوده که تقریبا نصف مساحت آن در ابتدای سال جاری است.

پاسخ روابط عمومی شهرزاد به انتقادات وارد بر نمایش «خورشیدهای همیشه»