معضل ازدواج های کودکانه/ ۵۳۳ دختر زیر ۱۴سال اصفهانی خانه‌دار شدند

پاسخ ربیعی به وزیر بهداشت: حتی پول سرمایه‌گذاری به بخش درمان پرداخت شد، بازهم می‌گویند پول‌ها کجاست؟
این روزها شیب ازدواج های کودکانه در سطح کشور و به ویژه استان اصفهان روند صعودی به خود گرفته و کارشناسان، فضای مجازی را یکی از اصلیترین دلایل آن می دانند.

پاسخ ربیعی به وزیر بهداشت: حتی پول سرمایه‌گذاری به بخش درمان پرداخت شد، بازهم می‌گویند پول‌ها کجاست؟