پرونده‌ای برای درخشان‌ترین ستاره شکارچی

پاسخ دولت به نامه دانشجویان و اساتید دانشگاه شریف به روحانی
ابط الجوزا درخشان‌ترین ستاره صورت فلکی شکارچی است؛ اما تحقیقات جدید نشان داده که این ابرغول قرمز که در صورت فلکی شکارچی (جبار) قرار دارد، احتمالا گذشته‌ای جالب داشته است.

پاسخ دولت به نامه دانشجویان و اساتید دانشگاه شریف به روحانی