عزیمت کاروان خودرویی خدام العترت از رشت به سوی کربلای معلی

پاسخ جالب علی کریمی به نوشته خداداد عزیزی
عصر روز دوشنبه هفدهم آبان ماه مصادف با هفتم صفر کاروان خودرویی و رانندگان قافله خدام العترت مجموعه مدیریت شهری رشت از مزار شهدای رشت به سمت کربلای معلی عزیمت کردند.

پاسخ جالب علی کریمی به نوشته خداداد عزیزی

دانلود تلگرام