درهای آزادی باز شد؛ ورود آبی و قرمز به استادیوم

پاسخ توئیتری ظریف به ادعای ترامپ
تماشاگران استقلال و تراکتور در حال ورود به ورزشگاه هستند.

پاسخ توئیتری ظریف به ادعای ترامپ