تصاویر | عزاداری شهادت امام رضا(ع) در قم

پاسخ تند شهرداری‌تهران به منتقدان حضور در مراسم اربعین: اگر نبودیم در مهران فاجعه‌انسانی اتفاق‌می‌افتاد!
مراسم عزاداری شهادت امام رضا(ع) با حضور اقشار مختلف مردم در قم برگزار شد.

پاسخ تند شهرداری‌تهران به منتقدان حضور در مراسم اربعین: اگر نبودیم در مهران فاجعه‌انسانی اتفاق‌می‌افتاد!