شرکت تسلیحاتی آلمانی دیگر به عربستان و ترکیه سلاح نمی‌فروشد

پاسخ به شکایت مردم از کمبود تاکسی/ خودروهای جدید ون در روزهای سرد به یاری مسافران می‌آیند
تسنیم نوشت: خبرگزاری آلمان با استناد به گزارش‌های شرکت تسلیحاتی مهم “هکلر و کخ” آلمان اعلام کرد که این شرکت در آینده دیگر هیچ معامله تسلیحاتی را با برخی کشورهای خارج از حوزه نفوذ ناتو از جمله ترکیه و عربستان انجام نخواهد داد.

پاسخ به شکایت مردم از کمبود تاکسی/ خودروهای جدید ون در روزهای سرد به یاری مسافران می‌آیند