نامۀ نمایندگان درباره وعده‌های فراقانونی برخی کاندیداها

پاسخ برادر جهانگیری به شایعه پراکنی زاکانی: اخلاق اسلامی و موازین قانونی را زیر پا گذاشته‌‌اید
ایسنا نوشت: نماینده مردم شیراز در مجلس از تهیه نامه‌ای از سوی جمعی از نمایندگان درباره وعده‌های فراقانونی برخی کاندیداهای ریاست جمهوری خبر داد.

پاسخ برادر جهانگیری به شایعه پراکنی زاکانی: اخلاق اسلامی و موازین قانونی را زیر پا گذاشته‌‌اید