فیلم | مرد عصبانی کره‌ای جواب راننده زن متخلف را با چکش داد

پاسخ‌های رئیس سازمان سینمایی به پرسش‌هایی درباره سینما
واکنش مرد عصبانی کره‌ای نسبت به تخلفی که یک راننده زن مرتکب می‌شود را در ویدئوی زیر ببینید.

پاسخ‌های رئیس سازمان سینمایی به پرسش‌هایی درباره سینما