تکرار ادعای واهی تیلرسون علیه ایران

پارلمان کردستان عراق با برگزاری رفراندوم موافقت کرد
ایرنا نوشت: «رکس تیلرسون» وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه با طرح دوباره اتهام‌های واهی علیه ایران گفت: ایران شبکه‌ای از گروه‌های نیابتی را در خاورمیانه اداره می‌کند که مروج ترور و خشونت هستند.

پارلمان کردستان عراق با برگزاری رفراندوم موافقت کرد