محرم بستری برای تبلیغ و ترویج اسلام ناب محمدی

ویژه برنامه‌های شبکه چهار در تاسوعا و عاشورای حسینی
مدیر کل اوقاف و امور خیریه کردستان در نشست تخصصی مبلغین اعزامی به کردستان گفت: محرم بهترین فرصت برای پاکسازی دلهای مردم از هجمه های فرهنگی دشمن است.

ویژه برنامه‌های شبکه چهار در تاسوعا و عاشورای حسینی