«هویدا» با حضور جمعی از مورخین رونمایی می‌شود

ویزای آذربایجان یک‌ساعته شد
مستند «هویدا» با حضور جمعی از مورخین تاریخ معاصرT روز یکشنبه هجدهم تیرماه رونمایی می‎شود.

ویزای آذربایجان یک‌ساعته شد