پانیونیوس با ایرانی‌هایش دربی آتن را باخت

ویرانی ناگهانی ساختمانی ۳طبقه در خیابان ۱۷ شهریور تهران/ فاجعه از بیخ گوش ساکنان گذشت/ عکس
تیم پانیونیوس در هفته نهم لیگ یونان شکست خورد.

ویرانی ناگهانی ساختمانی ۳طبقه در خیابان ۱۷ شهریور تهران/ فاجعه از بیخ گوش ساکنان گذشت/ عکس