وزیر جهاد کشاورزی : سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از برنامه های اولویت دار است

وکیل سردار آزمون شایعات محرومیت دو ساله او را تکذیب کرد
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت این بخش گفت: سرمایه گذاری و حمایت از کشاورزان از برنامه های اولویت دار دولت تدبیر و امید است.

وکیل سردار آزمون شایعات محرومیت دو ساله او را تکذیب کرد

کانال تلگرام اکسین چنل