پرویزیان: نظارت بانک مرکزی بسیار جدی، قاطع و سخت‌گیرانه است

وکیل بابک زنجانی: حکم چند صد صفحه‌ای اعدام ابلاغ نشده/ به اعدام اعتراض می‌کنیم
رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: ما به عنوان شبکه عملیات معتقدیم این قوانین قابل اجرا نیست و به مخدوش شدن نظارت به دلیل تنوع پیچیدگی و تعدد مقررات و بخشنامه و دستورالعمل ها منجر می شود.

وکیل بابک زنجانی: حکم چند صد صفحه‌ای اعدام ابلاغ نشده/ به اعدام اعتراض می‌کنیم