چرا به امام صادق(ع) می گوییم رئیس مکتب شیعه؟/ پاسخ یک استاد فلسفه

وقوع آتش سوزی‌های جدید در سه شهرک صهیونیست نشین
دکتر غلامرضا اعوانی در یادداشتی در خبرانلاین، به تشریح مفهوم معنای رئیس مکتب شیعه پرداخته است.

وقوع آتش سوزی‌های جدید در سه شهرک صهیونیست نشین