تور کنسرت «پردگیان باغ سکوت» در آستانه یک‌سالگی به رشت می‌رسد

وقتی مورینیو شخصا برای جذب الکسیس دست به کار می‌شود
در ادامه تور کنسرت «پردگیان باغ سکوت»، کیهان کلهر و گروه «راح روح» سی‌ام فروردین به رشت می‌روند.

وقتی مورینیو شخصا برای جذب الکسیس دست به کار می‌شود