این پیام کارلوس کی‌روش یعنی آتش‌بس؟

وقتی رهبر انقلاب مجبور شد برای خواندن نماز، خود را از پنجره قطار بیرون بیندازد
به نظر می‌رسد روابط کارلوس کی‌روش و دو منتقد سنتی‌اش شیب صعودی رو به بهبودی پیدا کرده‌است.

وقتی رهبر انقلاب مجبور شد برای خواندن نماز، خود را از پنجره قطار بیرون بیندازد