پشت پرده عزل و نصب‌های جدید در عربستان

وقتی جمهوری آذربایجان از دولت احمدی‌نژاد حواس جمع‌تر است/ دو سرنوشت متفاوت برای تار و کمانچه
ایرنا نوشت: ملک سلمان ، پادشاه عربستان سعودی طی دستوری شماری از مقامات این کشور را برکنار و افراد نزدیک و وفادار به خود را بر سر کار آورد که نشان از تلاش او برای حمایت و پشتیبانی از به قدرت رسیدن ‘محمد بن سلمان’ فرزند خود به عنوان جانشین پس از خود دارد.

وقتی جمهوری آذربایجان از دولت احمدی‌نژاد حواس جمع‌تر است/ دو سرنوشت متفاوت برای تار و کمانچه