بررسی احتمالاتی برای نظام بین‌الملل در دوره ترامپ

وقتی جدایی در جهان بیداد می‌کند/ همه چیزهایی که یک زوج قبل از ازدواج باید درباره طلاق بدانند
در شرایطی که کوچکترین تحول، مانند بال زدن یک پروانه (نظریه تاثیر پروانه ای) می‌تواند منجر به تغییرات عظیم در آینده شود باید دید که انتخاب ترامپ چه مسائلی را پیش روی جهان قرار خواهد داد.

وقتی جدایی در جهان بیداد می‌کند/ همه چیزهایی که یک زوج قبل از ازدواج باید درباره طلاق بدانند