خودرویی در ویرجینیا گروهی از مردم را زیر گرفت

وقتی اسطوره فوتبال جهان بازی تیم جهانبخش را از نزدیک تماشا کرد
واحد مرکزی خبر نوشت: به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک دستگاه خودرو در ویرجینیای آمریکا به طرف گروهی از مردم حرکت کرد و آنها را زیر گرفت. جزئیات بیشتر در این خصوص هنوز منتشر نشده است.

وقتی اسطوره فوتبال جهان بازی تیم جهانبخش را از نزدیک تماشا کرد