رویارویی دیپلماتیک مولداوی با روسیه

وعده کاخ سفید به مجازات عاملان درز اطلاعات سیا
ایرنا نوشت: دولت مولداوی به مقام های این کشور توصیه کرد، از سفر به روسیه خودداری کنند و ادعا کرده مرزبانان روس با بازپرسی و جستجوی بدنی شماری از مقام های مولداویایی، رفتاری توهین آمیز داشته اند.

وعده کاخ سفید به مجازات عاملان درز اطلاعات سیا