دادستان کل کشور: در مقایسه با انتخابات گذشته با کاهش شکایت مواجه شدیم

وعده های تبلیغاتی کاندیداها پس از انتخابات برای حصول نتیجه پیگیری می شود
واحد مرکزی خبر نوشت: دادستان کل کشور گفت:‌ در مقایسه با انتخابات گذشته با کاهش ورودی و شکایت جرائم انتخاباتی مواجه بوده‌ایم.

وعده های تبلیغاتی کاندیداها پس از انتخابات برای حصول نتیجه پیگیری می شود