ثبت نام ازداوطلبین انتخابات شوراهای اسلامی از تاریخ 30 اسفند سالجاری لغایت 6 فروردین انجام خواهدشد

وعده باران در روزهای پایانی سال ۹۶/ گرد و خاک در غرب ایران
چهارمین جلسه ستاد انتخابات شهرستان به ریاست فرماندار سمنان و اعضای ستاد در محل دفتر فرماندار برگزار شد.

وعده باران در روزهای پایانی سال ۹۶/ گرد و خاک در غرب ایران