مجید نائینی مرگ مغزی شد/موافقت خانواده با اهدای اعضای بدن پیشکسوت پرسپولیس

وزیر نیرو: آب رسانی برای روستاها، شیرین ترین و ارزشمندترین کار وزارت نیرو است.
پس از مرگ مغزی اعضای بدن مجید نائینی اهدا می‌شود.

وزیر نیرو: آب رسانی برای روستاها، شیرین ترین و ارزشمندترین کار وزارت نیرو است.