هزار و دویست و هفتاد و هفت میلیارد تومان خسارت عاقبت بی توجهی به نکات ایمنی در شیراز

وزیر صنعت در یاسوج: قصد نداریم با فشرده کردن نرخ تورم ،رکود را تحمیل کنیم
«خبرجنوب» نوشت: سازمان آتش نشانی شیراز یک تفاهم نامه همکاری با چند مجموعه اداری، فرهنگی و مذهبی شیراز امضا کرد.

وزیر صنعت در یاسوج: قصد نداریم با فشرده کردن نرخ تورم ،رکود را تحمیل کنیم