استفاده بهینه از ظرفیت سالمندان باید مورد توجه مسئولان شهری باشد

وزیر خارجه و وزیر دفاع مکرون معرفی شدند
کارشناس مسایل اجتماعی گفت: استفاده بهینه از تجارب ظرفیت سالمندان در کنار بهره بردن از شادابی و نشاط جوانان باید مورد توجه مسئولان شهری باشد و این دو در کنار هم می‌تواند در رقم زدن شهری خلاق و سالم موثر باشد.

وزیر خارجه و وزیر دفاع مکرون معرفی شدند