فیلم | آنچه کیمیا علیزاده امروز به رییس جمهور گفت

وزیر جهاد کشاورزی : سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از برنامه های اولویت دار است
کیمیا علیزاده برنده مدال المپیک در جریان سفر استانی البرز به روحانی چه گفت؟ در ویدئوی زیر ببینید.

وزیر جهاد کشاورزی : سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از برنامه های اولویت دار است

نصب تلگرام فارسی