نماینده اراک کمیجان و خنداب :استیضاح وزیر راه و شهرسازی را امضا می‌کنم

وزیر جهاد کشاورزی: اساس تولید محصولات کشاورزی باید خاک محور شود
سید مهدی مقدسی نماینده مردم اراک کمیجان و خنداب در گفتگو با خیرآنلاین گفت: به دلیل خرید واگنهای خارجی قطار و عدم استفاده از توان داخلی در اولین فرصت استیضاح وزیر راه و شهرسازی را امضا خواهم کرد

وزیر جهاد کشاورزی: اساس تولید محصولات کشاورزی باید خاک محور شود