آثار راه‌یافته به نمایشگاه جایزه «محتشم» اعلام شد

وزیر امور خارجه فرانسه: در ژانویه به تهران سفر می‌کنم
با پایان مرحله انتخاب، ۱۰۰ اثر به بخش نمایشگاه چهارمین جایزه هنر و ادبیات «محتشم» راه یافتند.

وزیر امور خارجه فرانسه: در ژانویه به تهران سفر می‌کنم

زندگینامه جوکر