ام‌آی۶ ترامپ را ترور شخصیتی کرد

وزیر ارشاد: تقویت زبان‌های قومی عاملی برای تعالی زبان فارسی و انسجام هویت ملی است
مأمور ام آی سیکس انگلیس از 6 ویدئو مستهجن از ترامپ در هتل مجللی در مسکو (Ritz Carlton) نام می‌برد که روسیه از طریق آن می‌خواهد نُطُقِ آمریکا را بِکِشد!

وزیر ارشاد: تقویت زبان‌های قومی عاملی برای تعالی زبان فارسی و انسجام هویت ملی است