سعید عزت‌اللهی اخراج شد!

وزیر آموزش و پرورش: مدرسه‌های کپری یک نقطه سیاه در آموزش و پرورش ما است
هافبک تیم‌ملی از بازی با کره‌جنوبی اخراج شد.

وزیر آموزش و پرورش: مدرسه‌های کپری یک نقطه سیاه در آموزش و پرورش ما است