دکتر سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان وارد شهرستان طالقان شد

وزیر‌ ارشاد‌: دولت با مردم صادق است
دکتر سلطانی فر که به همراه رئیس جمهور و کاروان تدبیر و امید به استان البرز آمده، دقایقی پیش وارد شهرستان طالقان شد.

وزیر‌ ارشاد‌: دولت با مردم صادق است