آغاز عصر غافلگیری؟

وزش باد پاییزی در بازار خودرو
دنیای اقتصاد نوشت: چهارشنبه، تمام جهانیان روز خود را با شگفتی ترامپ آغاز کردند؛ شگفتی‌ای که نه‌تنها سیاستمداران، بلکه معامله‌گران بازارهای گوناگون را نیز به واکنش واداشت.

وزش باد پاییزی در بازار خودرو

دانلود مستقیم تانگو جدید