واکنش جالب شهید بهشتی به فحاشی کردن یک شخص در دادگاه

وزرای خارجه ایران و فرانسه با یکدیگر دیدار کردند
ایلنا نوشت: سخنران مراسم بزرگداشت شهدای هفتم تیر خاطرنشان کرد: فردی به دادگاه رفت و شروع به فحاشی کرد. به شهید بهشتی خبر دادند. ایشان گفتند اگر به من فحش دادند کاری با او نداشته باشید و آزادش کنید ولی اگر به نظام و قوه قضاییه فحش داد، مانع او شوید.

وزرای خارجه ایران و فرانسه با یکدیگر دیدار کردند