کشتی آزاد قهرمانی جهان؛یزدانی مقتدرانه در نیمه‌نهایی

وزارت بهداشت عربستان: حجاج بیت الله الحرام وبا نگرفته‌اند
حسن یزدانی توانست به مرحله نیمه‌نهایی کشتی قهرمانی جهان برسد.

وزارت بهداشت عربستان: حجاج بیت الله الحرام وبا نگرفته‌اند