پنچر شدن مریخ‌نورد کنجکاوی/امید به دوام تا پایان ماموریت

ورزش منظم التهاب در بدن را کاهش می‌دهد
ناسا اعلام کرد که یکی از چرخ‌های مریخ‌نورد کنجکاوی دچار مشکل شده و سوراخ‌هایی در آن دیده شده است.

ورزش منظم التهاب در بدن را کاهش می‌دهد