بعد از گل آقا مجله‌ای نیامد که طنز را سیراب کند

ورزش اصفهان توسط افراد نابلد مدیریت می‌شود
ایسنا نوشت: کاریکاتوریست مجله گل آقا گفت: یک کاریکاتوریست باید از معلومات قوی برخوردار باشد و بداند زیر پوست سیاست چه خبر است و شرایط جامعه خود را بشناسد.

ورزش اصفهان توسط افراد نابلد مدیریت می‌شود