میانگین قیمت نفت

وداع با سیاستمدار بزرگ
ایسنا نوشت: میانگین قیمت نفت برنت، امسال به بشکه‌ای ۵۰ دلار خواهد رسید، چیزی که تقریبا نصف کارشناس‌های رسمی بازار نفت به آن معتقدند.

وداع با سیاستمدار بزرگ