هتل سازی در بافت تاریخی شیراز هویت این منطقه 1200 ساله را می بلعد

وجود ۹ هزار کلاس درس در خراسان‌جنوبی/کمبود فضای آموزشی در بیرجند
«خبرجنوب» نوشت: عضو شورای شهر شیراز نسبت به از دست رفتن هویت بافت تاریخی هشدار داد و گفت: تبدیل خانه های میراثی شیراز به هتل به صلاح بافت تاریخی این شهر که قدمت 1200 ساله دارد نیست.

وجود ۹ هزار کلاس درس در خراسان‌جنوبی/کمبود فضای آموزشی در بیرجند