وزارت امور خارجه، ادعای تازه کریمی قدوسی را تکذیب کرد

وجه برتری کنفرانس مدیریت تغییر حضور مدرسان مجرب ایرانی است
روابط عمومی وزارت امور خارجه با انتشار بیانیه ای ادعای تازه کریمی قدوسی مبنی بر ” نامه نگاری وزیر امور خارجه کشورمان با وزیر امور خارجه آمریکا ” را قویا تکذیب و چنین ادعایی را کاملا بی پایه و اساس، کذب و متوهمانه خواند.

وجه برتری کنفرانس مدیریت تغییر حضور مدرسان مجرب ایرانی است