تصاویر | باغچه‌هایتان را صفا دهید!

واکنش کره‌شمالی به احتمال اعمال تحریم‌‌‌های جدید از سوی آمریکا
از یک تراس و حیاط کوچک گرفته تا باغچه و باغ نزدیک به محل زندگی‌تان می‌تواند با تغییراتی کوچک تبدیل به مکانی مفرح برای روزهایی با آب و هوای خوش گردد.

واکنش کره‌شمالی به احتمال اعمال تحریم‌‌‌های جدید از سوی آمریکا