«دنیای تبلیغات» روی آنتن تلویزیون

واکنش چین به تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا
برنامه «دنیای تبلیغات» با رویکرد آموزش و آسیب‌شناسی تبلیغات در ایران از تلویزیون پخش خواهد شد.

واکنش چین به تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا