پارلمان عراق قانون حشد‌الشعبی را تصویب کرد

واکنش پوتین به درگذشت فیدل‌ کاسترو
مهر نوشت: نمایندگان پارلمان عراق، قانون حشد الشعبی را که به موجب آن، این گروه به یک نهاد قانونی در کشور تبدیل می‌شود، تصویب کردند.

واکنش پوتین به درگذشت فیدل‌ کاسترو