صرورت تأمین زیرساخت‌های مخابراتی

واکنش همسر مرحوم پورحیدری به عکس حاشیه‌ساز عباس جدیدی
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز گفت: تامین زیر ساخت های مخابراتی ضرورت اتصال به بازر های بین المللی است.

واکنش همسر مرحوم پورحیدری به عکس حاشیه‌ساز عباس جدیدی

واتساپ جی بی