فیلم | حضور روحانی در میام معدنچیان آزاد شهر | فیلمی که رسانه‌های مخالف سانسور کردند

واکنش نماینده سابق مجلس به حضور روحانی در جمع معدن‌چیان/روحانی نشان دادن رئیس‌جمهور همه مردم است
حسن روحانی در میان معدنچیان آزاد شهر گفت: هیچ تفاوتی بین کسی که در این محل حادثه دیده با کسی که در تهران یا سایر شهرها حادثه می‌بیند، وجود ندارد.

واکنش نماینده سابق مجلس به حضور روحانی در جمع معدن‌چیان/روحانی نشان دادن رئیس‌جمهور همه مردم است