تعداد شهدای خوزستانی انفجار حله به ۵۲ نفر رسید

واکنش مهدوی‌کیا به سالروز حماسه ملبورن
میزان نوشت: استاندار خوزستان از افزایش شمار شهدای خوزستانی انفجار تروریستی حله عراق به ۵۲ نفر خبر داد.

واکنش مهدوی‌کیا به سالروز حماسه ملبورن