ادعای پاپاراتزی‌های اسپانیایی: ایشان نامزد جدید کریس رونالدو هستند!

واکنش مسئول حقوقی تراکتور به نامه ژائو ویلا
رسانه‌های عامه‌پسند اسپانیایی ادعا دارند تصویری از نامزد جدید رونالدو شکار کرده اند!

واکنش مسئول حقوقی تراکتور به نامه ژائو ویلا